a.7 Levenstestament


In een zogenaamd  Levenstestament kunt u aangeven wat er dient te gebeuren als u zelf gedurende langere tijd niet in staat bent om aan te geven wat u wilt. De term levenstestament vinden wij niet zo gelukkig gekozen omdat een testament aangeeft wat er met iemands vermogen gebeurt na diens overlijden. 

Een levenstestament bestaat uit:

 • Een uitgebreid aantal volmachten aan een of meerdere door u aan te wijzen gevolmachtigden;
 • De door u aan te geven voorkeur tot de benoeming door de rechter (indien noodzakelijk) van functionarissen die in uw belang benoemd kunnen worden (zoals een bewindvoerder, mentor of een curator);
 • Uw wil op medisch gebied (wel of niet doorbehandelen en euthanasie);

In een levenstestament kunt u verder voorkeuren aangeven ten aanzien van:

 • uw vermogensbeheer, bedrijf, woonhuis en overige registergoederen;
 • schenken, zou u dit willen doen of voortzetten en onder welke condities;
 • wat er met uw accounts op internet moet gebeuren zoals Faceboek en Linkedin (door het in een verzegelde envelop aanhechten van een overzicht met wachtwoorden kunnen de accounts door een gevolmachtigde worden opgeheven)

 
Terug naar het overzicht met alle diensten

Laatste Nieuws

Meer nieuws

Plattegrond

Meest gezochte items

 • Voogdijregeling

  Normaliter oefenen de ouders van een minderjarig kind gezamenlijk het ouderlijk gezag uit. Overlijdt één van de ouders, dan krijgt de ander van rechtswege alleen het ouderlijk gezag. Meer Informatie
 • Estateplanning

  Het aantal Nederlanders met een meer dan gemiddeld vermogen groeit gestaag. Hoe groter het vermogen bij overlijden, hoe hoger het bedrag aan erfbelasting dat de fiscus incasseert. Meer Informatie
 • Erfrecht en testament

  Het erfrecht geeft regels voor de vererving van vermogen en het afwikkelen van een nalatenschap. Meer Informatie

Adresgegevens & Openingstijden

 • Notariskantoor Vierlingsbeek
 • Grotestraat 89, 5821 AC Vierlingsbeek
 • Postbus 2, 5820 AA Vierlingsbeek
 • Telefoon: (0478) 63 15 55
 • Fax: (0478) 63 22 48

 • Maandag t/m Vrijdag
 • 09:00u tot 12:45u
 • 13:30u tot 17:00u

 • Voldoende gratis eigen parkeergelegenheid.