a.1. Erfrecht en testament


 

Het erfrecht geeft regels voor de vererving van vermogen en het afwikkelen van een nalatenschap.

Een onderdeel van het erfrecht regelt van rechtswege (lees: automatisch) hoe een nalatenschap moet worden verdeeld wanneer de overledene geen testament heeft gemaakt. Dit deel van het erfrecht bepaalt bijvoorbeeld wie de erfgenamen zijn en wat de rechten zijn van de langstlevende echtgenoot en de kinderen.

Op een aantal punten kunt u door het maken van een testament afwijken van hetgeen automatisch in de wet is geregeld.

Het afwijken van het wettelijke erfrecht kan bijvoorbeeld betreffen het benoemen van andere erfgenamen dan de wet aanwijst.

Door de privé-clausule hoeft een erfgenaam die in gemeenschap van goederen is gehuwd bij een echtscheiding de erfenis niet te delen met de ex-echtgenoot.

Verder kan het afwijken fiscale redenen hebben zoals bijvoorbeeld het wijzigen van de erfdelen of het laten vergoeden van rente over de erfdelen om in de toekomst successierecht te besparen.

Iedereen die 16 jaar of ouder is, kan een testament laten opmaken. Testamenten moeten worden opgemaakt door een notaris. De notaris legt de uiterste wil in de juiste juridische bewoordingen vast in het testament. Vaak kan de notaris nog wijzen op allerlei mogelijkheden die er bestaan voor uw specifieke situatie.

Het wijzigen van een testament is mogelijk door het maken van een ander later testament. Elke wijziging of herroeping moet weer via een testament geregeld worden. Het verscheuren van het afschrift dat de testateur in zijn bezit heeft, kan weliswaar een opgeruimd gevoel geven maar is juridisch niet van betekenis. Het testament blijft gewoon geldig. Het origineel van het testament wordt namelijk altijd bewaard in het archief van de notaris die de akte heeft gepasseerd of na bepaalde tijd in het archief van de rechtbank.

Het opmaken van een testament kan ook veel voordeel opleveren als de testateur geen afstammelingen of partner achterlaat. Het is voor achterblijvende neven en nichten vaak heel lastig om mogelijke familieleden in Australië of Canada op te sporen waar al 30 jaar geen contact meer mee is geweest. Dergelijke boedels worden daardoor traag en tegen hoge kosten afgewikkeld. De erflater had er wellicht beter aan gedaan alleen de hem bekende familieleden als erfgenamen te benoemen en/of bijvoorbeeld een goed doel. Vaak is het ook verstandig om een executeur aan te wijzen die de nodige bevoegdheden krijgt om de nalatenschap af te wikkelen.

 


 
Terug naar het overzicht met alle diensten

Laatste Nieuws

Meer nieuws

Plattegrond

Meest gezochte items

 • Voogdijregeling

  Normaliter oefenen de ouders van een minderjarig kind gezamenlijk het ouderlijk gezag uit. Overlijdt één van de ouders, dan krijgt de ander van rechtswege alleen het ouderlijk gezag. Meer Informatie
 • Estateplanning

  Het aantal Nederlanders met een meer dan gemiddeld vermogen groeit gestaag. Hoe groter het vermogen bij overlijden, hoe hoger het bedrag aan erfbelasting dat de fiscus incasseert. Meer Informatie
 • Erfrecht en testament

  Het erfrecht geeft regels voor de vererving van vermogen en het afwikkelen van een nalatenschap. Meer Informatie

Adresgegevens & Openingstijden

 • Notariskantoor Vierlingsbeek
 • Grotestraat 89, 5821 AC Vierlingsbeek
 • Postbus 2, 5820 AA Vierlingsbeek
 • Telefoon: (0478) 63 15 55
 • Fax: (0478) 63 22 48

 • Maandag t/m Vrijdag
 • 09:00u tot 12:45u
 • 13:30u tot 17:00u

 • Voldoende gratis eigen parkeergelegenheid.