a.2. Afwikkeling nalatenschap


 
Nadat iemand is overleden dienen er verschillende zaken te worden geregeld. Vaak dient er een verklaring van erfrecht te worden opgemaakt, zoals elders bij diensten uitgelegd.
Verder komen in veel gevallen nog de volgende zaken aan de orde.

Successieaangifte

Binnen 8 maanden na het overlijden dient bij de Belastingdienst een aangifte te worden ingediend voor het recht van successie.

Akte van verdeling

Een akte van verdeling of een notariële boedelbeschrijving is onder meer noodzakelijk wanneer één van de erfgenamen minderjarig is of wanneer er onroerende zaken moeten worden verdeeld.

In de akte van verdeling kunnen de volgende zaken worden opgenomen:

 • Namen van de erfgenamen en de inhoud van het testament.
 • Boedelbeschrijving (opsomming bezittingen, waarde, hoogte van schulden).
 • Vaststelling van de omvang van de erfdelen.
 • Verdeling en levering van de nalatenschap.

Wanneer er in het testament een executeur is benoemd, zal deze persoon de praktische afhandelingen voor zijn rekening nemen. De executeur moet er altijd voor zorgen dat er een boedelbeschrijving wordt opgemaakt, oftewel een beschrijving van wat er wordt nagelaten.

Voor een professionele en snelle afwikkeling bij een nalatenschap doet u er verstandig aan de notaris in te schakelen.


 
Terug naar het overzicht met alle diensten

Laatste Nieuws

Meer nieuws

Plattegrond

Meest gezochte items

 • Voogdijregeling

  Normaliter oefenen de ouders van een minderjarig kind gezamenlijk het ouderlijk gezag uit. Overlijdt één van de ouders, dan krijgt de ander van rechtswege alleen het ouderlijk gezag. Meer Informatie
 • Estateplanning

  Het aantal Nederlanders met een meer dan gemiddeld vermogen groeit gestaag. Hoe groter het vermogen bij overlijden, hoe hoger het bedrag aan erfbelasting dat de fiscus incasseert. Meer Informatie
 • Erfrecht en testament

  Het erfrecht geeft regels voor de vererving van vermogen en het afwikkelen van een nalatenschap. Meer Informatie

Adresgegevens & Openingstijden

 • Notariskantoor Vierlingsbeek
 • Grotestraat 89, 5821 AC Vierlingsbeek
 • Postbus 2, 5820 AA Vierlingsbeek
 • Telefoon: (0478) 63 15 55
 • Fax: (0478) 63 22 48

 • Maandag t/m Vrijdag
 • 09:00u tot 12:45u
 • 13:30u tot 17:00u

 • Voldoende gratis eigen parkeergelegenheid.