Fiscale maatregelen Prinsjesdag 2014


 

Minister Dijsselbloem van Financiën heeft op 16 september 2014, Prinsjesdag, het Belastingplan 2015 ingediend bij de Tweede Kamer. Verder heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën vandaag de brief Keuzes voor een beter belastingstelsel aan de Tweede Kamer gestuurd.

 

Het pakket Belastingplan dat andere jaren soms uit vier of meer wetsvoorstellen bestond, is dit jaar beperkt tot uitsluitend het wetsvoorstel Belastingplan 2015. Dit wetsvoorstel bevat enkele maatregelen die relevant zijn voor het notariaat. Deze zijn hieronder kort op een rij gezet.

Maatregelen woningmarkt
Op het vlak van de woningmarkt wordt een drietal maatregelen getroffen. In de eerste plaats wordt de termijn van aftrek van hypotheekrente op restschulden verlengd van tien jaar naar vijftien jaar. In de tweede plaats worden twee regelingen structureel gemaakt: de verlenging van de termijn van de hypotheekrenteaftrek voor de leegstaande te koop staande voormalige eigen woning of een leegstaande toekomstige eigen woning (drie jaar in plaats van twee jaar) en de regeling herleving van de hypotheekrenteaftrek na verhuur van een voormalige eigen woning. In de derde plaats wordt het verlaagde btw-tarief voor herstel en renovatie van woningen met een half jaar verlengd, tot 1 juli 2015.

Aanpassing gebruikelijkloonregeling en eenbankrekeningmaatregel
De gebruikelijkloonregeling in de loonbelasting wordt op enkele punten aangepast. Zo wordt de zogenoemde doelmatigheidsmarge van 30 procent vanaf 2015 verlaagd naar 25 procent. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de huidige vormgeving van de gebruikelijkloonregeling is de introductie van het begrip ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ ter vervanging van het begrip ‘soortgelijke dienstbetrekking’. Verder vervalt de tenaamstellingsverplichting in het kader van de eenbankrekeningmaatregel voor de omzetbelasting.

Herziening belastingstelsel
Het kabinet streeft naar een minder complexe fiscale wetgeving. In de Brede agenda voor de Belastingdienst is de noodzaak van complexiteitsreductie uitgebreid uiteengezet. In de brief Keuzes voor een beter belastingstelsel die vandaag tegelijkertijd met het Belastingplan 2015 aan de Tweede Kamer is gezonden, licht Wiebes de ambities toe die het kabinet heeft met een herziening van het belastingstelsel. Ook schetst hij daarin de inhoudelijke bewegingen naar een toekomstig stelsel en doet hij een voorstel voor het politieke proces. Het kabinet heeft twee doelen gesteld bij de herziening van het belastingstelsel. Een toekomstig stelsel moet allereerst minder complex en daardoor beter uitvoerbaar zijn. Ten tweede wil het kabinet met een herziening de werkgelegenheid en de economische groei bevorderen.

 

Bron: KNB IntranetTerug naar het overzicht met alle nieuwsberichten

Meest gezochte items

 • Voogdijregeling

  Normaliter oefenen de ouders van een minderjarig kind gezamenlijk het ouderlijk gezag uit. Overlijdt één van de ouders, dan krijgt de ander van rechtswege alleen het ouderlijk gezag. Meer Informatie
 • Estateplanning

  Het aantal Nederlanders met een meer dan gemiddeld vermogen groeit gestaag. Hoe groter het vermogen bij overlijden, hoe hoger het bedrag aan erfbelasting dat de fiscus incasseert. Meer Informatie
 • Erfrecht en testament

  Het erfrecht geeft regels voor de vererving van vermogen en het afwikkelen van een nalatenschap. Meer Informatie

Adresgegevens & Openingstijden

 • Notariskantoor Vierlingsbeek
 • Grotestraat 89, 5821 AC Vierlingsbeek
 • Postbus 2, 5820 AA Vierlingsbeek
 • Telefoon: (0478) 63 15 55
 • Fax: (0478) 63 22 48

 • Maandag t/m Vrijdag
 • 09:00u tot 12:45u
 • 13:30u tot 17:00u

 • Voldoende gratis eigen parkeergelegenheid.