Hof helder over teruggave erf- en schenkbelasting


Opstelten: ‘Hof helder over teruggave erf- en schenkbelasting’

Particulieren hebben definitief geen recht op teruggave van erf- en schenkbelasting vanwege het onderscheid in de Successiewet tussen de belasting van ondernemingsvermogen en particulier vermogen. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft volgens minister Opstelten van Veiligheid en Justitie een ‘helder’ antwoord gegeven op de vraag of dit onderscheid discriminerend is. Opstelten geeft hiermee antwoord op Kamervragen van Mei Li Vos (PvdA) naar aanleiding van de uitspraak van het EHRM over de werkwijze van Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO).

De stichting beweerde dat het onderscheid in de Successiewet tussen de belasting van particulier vermogen en ondernemingsvermogen kan leiden tot belastingteruggave. Met de uitspraak van het hof is, zo zegt Opstelten, de procedure hierover definitief beëindigd.

 

Loze verwachtingen en valse voorwendselen
Vos wilde tevens van de minister weten of hij de mening deelt dat stichtingen, zoals SMCO, valse voorwendselen gebruiken voor eigen geldelijk gewin. Volgens het Tweede Kamerlid laten zij particulieren betalen voor een juridische dienst die loze verwachtingen wekt. Opstelten geeft aan dat die vraag, als het gaat om individuele personen, het best kan worden beantwoord door de burgerlijke rechter. Daarnaast is het aan de Autoriteit Consument en Markt (ACM) om een beoordeling te maken of sprake is van een oneerlijke handelspraktijk. Een voorbeeld van een oneerlijke handelspraktijk is misleidende reclame. De ACM kan daar eigenhandig tegen optreden, maar als consumenten van mening zijn dat een reclame-uiting misleidend is, kunnen zij ook een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie (RCC). De minister legt uit dat de RCC ook zonder melding van de consument kan optreden. Deze bevoegdheid wordt echter – terughoudend – toegepast als aanvulling op de klacht van de consument.

 

Bron: KNB IntranetTerug naar het overzicht met alle nieuwsberichten

Meest gezochte items

 • Voogdijregeling

  Normaliter oefenen de ouders van een minderjarig kind gezamenlijk het ouderlijk gezag uit. Overlijdt één van de ouders, dan krijgt de ander van rechtswege alleen het ouderlijk gezag. Meer Informatie
 • Estateplanning

  Het aantal Nederlanders met een meer dan gemiddeld vermogen groeit gestaag. Hoe groter het vermogen bij overlijden, hoe hoger het bedrag aan erfbelasting dat de fiscus incasseert. Meer Informatie
 • Erfrecht en testament

  Het erfrecht geeft regels voor de vererving van vermogen en het afwikkelen van een nalatenschap. Meer Informatie

Adresgegevens & Openingstijden

 • Notariskantoor Vierlingsbeek
 • Grotestraat 89, 5821 AC Vierlingsbeek
 • Postbus 2, 5820 AA Vierlingsbeek
 • Telefoon: (0478) 63 15 55
 • Fax: (0478) 63 22 48

 • Maandag t/m Vrijdag
 • 09:00u tot 12:45u
 • 13:30u tot 17:00u

 • Voldoende gratis eigen parkeergelegenheid.