Scheiden zonder rechter voor echtparen zonder jonge kinderen


De ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel ‘Scheiden zonder rechter’ van staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie. Echtparen die het onderling eens zijn en geen minderjarige kinderen hebben, kunnen dan straks via de ambtenaar van de burgerlijke stand scheiden. Het wetsvoorstel wordt nu voor advies aan de Raad van State gestuurd

Echtparen die willen scheiden kunnen daarvoor straks een verzoek indienen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Die gaat dan na of de echtgenoten voldoen aan de voorwaarden. Daarna kunnen zij een afspraak maken om in persoon naar het gemeentehuis te komen. Dit is nodig om de identiteit van de echtgenoten vast te stellen en te vernemen dat zij allebei willen scheiden. De ambtenaar kan dan de echtscheiding uitspreken en een akte opmaken die wordt ingeschreven in een register. Bij de huidige echtscheidingsprocedure is tussenkomst van de rechter verplicht, evenals de bijstand van een advocaat. Dat is bij de nieuwe regeling niet meer het geval.

Druk op rechterlijke macht
De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) is voorstander van een vereenvoudigde echtscheidingsprocedure voor echtparen die in onderling overleg een goede regeling overeenkomen. De KNB wil daarom dat scheiden zonder tussenkomst van de rechter mogelijk wordt, ook voor echtparen met minderjarige kinderen. Wel denkt de KNB dat door het wetsvoorstel 'Scheiden zonder rechter' de druk op de rechterlijke macht niet minder, maar juist meer zal worden, omdat voorlichting over scheiden wordt overgelaten aan folders en websites. De gevolgen van niets of verkeerd regelen openbaren zich in de meeste gevallen pas enkele of vele jaren na de scheiding, op een moment dat er niets meer aan te doen valt of alleen tegen veel hogere kosten.

 

Bron KNB IntranetTerug naar het overzicht met alle nieuwsberichten

Meest gezochte items

 • Voogdijregeling

  Normaliter oefenen de ouders van een minderjarig kind gezamenlijk het ouderlijk gezag uit. Overlijdt één van de ouders, dan krijgt de ander van rechtswege alleen het ouderlijk gezag. Meer Informatie
 • Estateplanning

  Het aantal Nederlanders met een meer dan gemiddeld vermogen groeit gestaag. Hoe groter het vermogen bij overlijden, hoe hoger het bedrag aan erfbelasting dat de fiscus incasseert. Meer Informatie
 • Erfrecht en testament

  Het erfrecht geeft regels voor de vererving van vermogen en het afwikkelen van een nalatenschap. Meer Informatie

Adresgegevens & Openingstijden

 • Notariskantoor Vierlingsbeek
 • Grotestraat 89, 5821 AC Vierlingsbeek
 • Postbus 2, 5820 AA Vierlingsbeek
 • Telefoon: (0478) 63 15 55
 • Fax: (0478) 63 22 48

 • Maandag t/m Vrijdag
 • 09:00u tot 12:45u
 • 13:30u tot 17:00u

 • Voldoende gratis eigen parkeergelegenheid.