Geen verruimde vrijstelling schenkbelasting in 2015


 

Marktverstorende werking volgens de minister

De tijdelijke verruimde vrijstelling voor schenkingen voor de eigen woning wordt niet verlengd. Het is een eenmalige crisismaatregel. Verlenging zou in de woningmarkt verstorend kunnen gaan werken. Dit schrijft minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst in zijn antwoord op de vragen van Tweede Kamerlid Farshad Bashir (SP).

 

Beperkt prijsopdrijvend effect

De SP’er wilde onder andere van de minister horen wat de prognose is van het aantal mensen dat in 2014 gebruik zal maken van de tijdelijke verruiming vrijstelling schenkbelasting. Dit naar aanleiding van het bericht in media dat al 50.000 mensen gebruikgemaakt hebben van de regeling. Blok schrijft dat in de loop van 2015 duidelijk wordt in welke mate in 2014 een beroep is gedaan op de tijdelijk verruimde vrijstelling en voor welk bedrag. Een betrouwbare inschatting van de mate waarin de verruimde vrijstelling in de tweede helft van 2014 wordt ingezet voor de aankoop van een woning is niet te geven. Volgens Blok wordt niet geregistreerd waarvoor de geschonken bedragen specifiek worden gebruikt.
‘Met de tijdelijke verruimde vrijstelling schenkbelasting is beoogd een impuls te geven aan de woningverkoop en schuldreductie in een periode van crisis op de woningmarkt’, aldus Blok. Hij schat in dat de verruimde vrijstelling slechts een beperkt prijsopdrijvend effect heeft omdat deze ook kan worden ingezet voor andere doelen dan voor de aankoop van een woning, zoals voor aflossing op een bestaande schuld. Verder benadrukt de minister nog een keer dat de 100.000 euro vrijstelling voor schenking met betrekking tot de eigen woning niet wordt verlengd. Het Kabinet heeft de afgelopen jaren verschillende ondersteunende maatregelen genomen voor de woningmarkt en de bouwsector, zoals het verlagen van de overdrachtsbelasting en het verlagen van het btw-tarief voor renovatie en herstel van woningen. Per 1 januari 2015 zal de reguliere verhoogde vrijstelling van 52.752 euro weer gelden voor schenkingen van ouders aan kinderen die nog geen 40 jaar zijn. In de verruimde regeling was de leeftijdsgrens van 40 jaar niet aan de orde.

 

Bron: KNB IntranetTerug naar het overzicht met alle nieuwsberichten

Meest gezochte items

 • Voogdijregeling

  Normaliter oefenen de ouders van een minderjarig kind gezamenlijk het ouderlijk gezag uit. Overlijdt één van de ouders, dan krijgt de ander van rechtswege alleen het ouderlijk gezag. Meer Informatie
 • Estateplanning

  Het aantal Nederlanders met een meer dan gemiddeld vermogen groeit gestaag. Hoe groter het vermogen bij overlijden, hoe hoger het bedrag aan erfbelasting dat de fiscus incasseert. Meer Informatie
 • Erfrecht en testament

  Het erfrecht geeft regels voor de vererving van vermogen en het afwikkelen van een nalatenschap. Meer Informatie

Adresgegevens & Openingstijden

 • Notariskantoor Vierlingsbeek
 • Grotestraat 89, 5821 AC Vierlingsbeek
 • Postbus 2, 5820 AA Vierlingsbeek
 • Telefoon: (0478) 63 15 55
 • Fax: (0478) 63 22 48

 • Maandag t/m Vrijdag
 • 09:00u tot 12:45u
 • 13:30u tot 17:00u

 • Voldoende gratis eigen parkeergelegenheid.