Notariaat staat achter wetsvoorstel bescherming erfgenamen


Het notariaat onderschrijft het wetsvoorstel waardoor erfgenamen die zuiver hebben aanvaard beschermd worden tegen onverwachte schuld. Dit staat in een brief die de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) aan staatssecretaris Fred Teeven van Veiligheid en Justitie hebben gestuurd. Dit als reactie op het wetsvoorstel bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden.

Teeven wil een bepaling opnemen voor de uitzonderlijke situatie waarin een erfgenaam de nalatenschap zuiver heeft aanvaard en nadien met een onverwachte schuld wordt geconfronteerd. Die zou dan naar de kantonrechter kunnen gaan om te verzoeken deze onverwachte schuld niet (geheel of gedeeltelijk) uit eigen vermogen te hoeven voldoen. Het gaat dan om schulden die de erfgenaam niet had kunnen voorzien.

Uitzonderingssituatie
De beroepsorganisatie schrijft dat het goed is te beseffen dat de voorgestelde regeling slechts een uitzonderingssituatie betreft. De regeling is geen principiële wijziging van het in Nederland geldende stelsel van aanvaarding van nalatenschappen. Er zijn enkele rechterlijke uitspraken bekend waaruit blijkt dat rechters ook zonder wettelijke grondslag deze redelijkheid en billijkheid in het verleden al toepasten. De voorgestelde regeling biedt daarom vooral de rechterlijke macht een goede wettelijke grondslag hiervoor.

Bewustwording publiek
Daarnaast laten de KNB en EPN weten dat het van groot belang is dat het publiek zich bewust wordt van de geldende aanvaardingsfictie waarbij het zich kan voordoen dat een erfgenaam al zuiver heeft aanvaard door bijvoorbeeld betalingen ten laste van de nalatenschap te doen of over de inboedelgoederen te beschikken. Een aandachtspunt blijft dat een cliënt zich vaak pas meldt bij een notaris nadat al feitelijke gedragingen in de afwikkeling van een nalatenschap zijn verricht en beneficiaire aanvaarding niet meer mogelijk is. Hier ligt dan ook een taak voor de overheid om het publiek nadrukkelijk voor te lichten over de rol van de notaris en het voor erfgenamen grote belang van een tijdige inschakeling van de notaris als adviseur.

 

bron: KNB IntranetTerug naar het overzicht met alle nieuwsberichten

Meest gezochte items

 • Voogdijregeling

  Normaliter oefenen de ouders van een minderjarig kind gezamenlijk het ouderlijk gezag uit. Overlijdt één van de ouders, dan krijgt de ander van rechtswege alleen het ouderlijk gezag. Meer Informatie
 • Estateplanning

  Het aantal Nederlanders met een meer dan gemiddeld vermogen groeit gestaag. Hoe groter het vermogen bij overlijden, hoe hoger het bedrag aan erfbelasting dat de fiscus incasseert. Meer Informatie
 • Erfrecht en testament

  Het erfrecht geeft regels voor de vererving van vermogen en het afwikkelen van een nalatenschap. Meer Informatie

Adresgegevens & Openingstijden

 • Notariskantoor Vierlingsbeek
 • Grotestraat 89, 5821 AC Vierlingsbeek
 • Postbus 2, 5820 AA Vierlingsbeek
 • Telefoon: (0478) 63 15 55
 • Fax: (0478) 63 22 48

 • Maandag t/m Vrijdag
 • 09:00u tot 12:45u
 • 13:30u tot 17:00u

 • Voldoende gratis eigen parkeergelegenheid.