Repeterende schenking in één akte? Schenkingen in één keer belast!


Wanneer in één akte meerdere schenkingen aan dezelfde begiftigde worden opgenomen, waarbij de jaarlijkse betaling afhankelijk is van een opschortende voorwaarde, worden die schenkingen in één keer belast volgens de berekeningen van artikel 18 Successiewet en het Uitvoeringsbesluit Successiewet. Dit standpunt heeft de Belastingdienst/Brieven en Beleidsbesluiten de KNB vandaag laten weten.

In de praktijk doet zich de vraag voor of het mogelijk is om in één akte meerdere ‘papieren’ schenkingen (schuldigerkenningen) aan dezelfde begiftigde op te nemen die voor de schenkbelasting in verschillende belastingjaren in aanmerking worden genomen (repeterende schenking). Volgens Estate Tip Review 2013-26 en Notamail 2013-165 heeft de Belastingdienst/Groningen hierover op 6 mei 2013 in antwoord op een vraag van een notariskantoor het volgende geschreven:

In artikel 1 lid 9 Successiewet 1965 […] is bepaald dat een schenking onder opschortende voorwaarde fiscaal geacht wordt tot stand te komen op het moment dat de voorwaarde wordt vervuld. Het belastbaar feit onder de Successiewet is dan ook de vervulling van de voorwaarde. Op dat tijdstip wordt fiscaal een schenking geconstateerd en vindt heffing plaats over die schenking naar de waarde van de verkrijging en de tarieven op dat moment.

Bij een juiste redactie is het mogelijk bij één notariële akte schuldigerkenningen te doen die pas hun werking hebben in de toekomst, zodat bij vervulling van de voorwaarden, er schenkingen in elk van die toekomstige jaren plaatsvindt. Deze schenking zijn in die afzonderlijke jaren belast met toepassing van de jaarlijkse vrijstelling en het tarief van dat jaar.

Indien de akte bepaalt: ik erken schuldig aan mijn zoon Jan € 5.000 per 1 januari van elk van de vier komende jaren, is sprake van één schenking ter grootte van de contante waarde per datum van de akte.

Indien de akte bepaalt: ik erken schuldig aan mijn zoon Jan € 5.000 per 1 januari van elk van de vier komende jaren onder voorwaarde dat hij en ik op elk van die data nog in leven zijn, is sprake van een opschortende voorwaarde zodat elke 1 januari dat vader en zoon in leven zijn een aparte schenking plaatsvindt, waar de jaarlijkse vrijstelling op van toepassing is.

In een bericht op Notarisnet van 3 juli 2013 heeft de KNB laten weten dat zij het ministerie van Financiën heeft gevraagd of voormeld citaat landelijk beleid weergeeft. De Belastingdienst/Brieven en Beleidsbesluiten heeft de KNB vandaag laten weten dat de Belastingdienst/Groningen in een brief van 21 mei 2014 schrijft:

In 2013 heb ik met u gecorrespondeerd over de toepassing van artikel 1, negende lid, van de Successiewet 1956. De door u voorgelegde algemene vraag zag op een zogenoemde repeterende schenking. De inlichting die ik u heb verstrekt op 6 mei 2013 is onjuist. ik herroep deze inlichting derhalve.

Toelichting
Het gaat bij een repeterende schenking om een schenking van een aantal jaarlijkse betalingen. De jaarlijkse betaling is daarbij afhankelijk van een opschortende voorwaarde. Artikel 1, negende lid, van de Successiewet 1956 bepaalt dat een schenking onder opschortende voorwaarde voor de schenkbelasting wordt geacht te zijn gedaan op het moment dat de voorwaarde is vervuld. Op zichzelf geldt dit voor elke schenking als zodanig. Maar bij de samenhangende schenkingen moeten die schenkingen in onderling verband worden gezien. In dit kader is ook artikel 18, tweede lid, van de Successiewet 1956 van toepassing. Door die bepaling worden terugkerende prestaties, zoals de hiervoor bedoelde betalingen, samengevoegd tot één belastbaar bedrag dat wordt berekend volgens de tabellen van het Uitvoeringsbesluit Successiewet. Dat bedrag is belastbaar op het tijdstip waarop de eerste van de opschortende voorwaarden wordt vervuld (werking van artikel 1, negende lid). Ter illustratie een voorbeeld.

A en B komen op 1 september 2011 overeen dat A per 1 januari van elk van de jaren 2013, 2014 en 2015 aan B uit vrijgevigheid een bedrag van € 5.000 zal overmaken, onder voorwaarde dat beiden op elk van die data in leven zijn. Op 1 januari 2013 blijken A en B beiden in leven zijn. De bepalingen van artikel 1, negende lid, en artikel 18, tweede lid, leiden er nu – in hun onderlinge samenhang bezien – toe dat er voor toepassing van de Successiewet een gift plaatsvindt op 1 januari 2013 van een periodieke uitkering (ziende op de periode 2013 - 2015).

Tevens merk ik op dat ik in mijn brief van 6 mei 2013 onder meer schreef: 'Het belastbare feit onder de Successiewet is dan ook de vervulling van de voorwaarde'. Die zinsnede is feitelijk niet correct. Artikel 1, negende lid, van de Successiewet 1956 bepaalt – onder omstandigheden – alleen wanneer het elders gedefinieerde belastbare feit tot stand komt.

Voorgaande is afgestemd met de successieteams Zwolle, Rotterdam en ’s-Hertogenbosch.’

De KNB heeft contact opgenomen met de Belastingdienst/Brieven en Beleidsbesluiten over de gevolgen van het voorgaande voor gevallen waarin een repeterende schenking is opgenomen in één akte. Zodra hierover meer bekend is, zal hierover een bericht op deze website verschijnen.

 

bron: KNB IntranetTerug naar het overzicht met alle nieuwsberichten

Meest gezochte items

 • Voogdijregeling

  Normaliter oefenen de ouders van een minderjarig kind gezamenlijk het ouderlijk gezag uit. Overlijdt één van de ouders, dan krijgt de ander van rechtswege alleen het ouderlijk gezag. Meer Informatie
 • Estateplanning

  Het aantal Nederlanders met een meer dan gemiddeld vermogen groeit gestaag. Hoe groter het vermogen bij overlijden, hoe hoger het bedrag aan erfbelasting dat de fiscus incasseert. Meer Informatie
 • Erfrecht en testament

  Het erfrecht geeft regels voor de vererving van vermogen en het afwikkelen van een nalatenschap. Meer Informatie

Adresgegevens & Openingstijden

 • Notariskantoor Vierlingsbeek
 • Grotestraat 89, 5821 AC Vierlingsbeek
 • Postbus 2, 5820 AA Vierlingsbeek
 • Telefoon: (0478) 63 15 55
 • Fax: (0478) 63 22 48

 • Maandag t/m Vrijdag
 • 09:00u tot 12:45u
 • 13:30u tot 17:00u

 • Voldoende gratis eigen parkeergelegenheid.