De verhoging van de eigen bijdrage voor de AWBZ


Sinds begin dit jaar geldt een verhoogde eigen bijdrage voor de AWBZ. De gevolgen voor het vermogen kunnen zijn groot.

Als iemand  gebruik moet maken van de AWBZ dan moet men een eigen bijdrage voldoen. De achterliggende gedachte hierbij is dat bewoners van een verzorgings- of verpleeghuis zo bijdragen aan hun huisvestings- en voedingskosten.
De eigen bijdrage is inkomensafhankelijk. De pijn die de wijziging in de AWBZ met zich meebrengt, zit hem in het feit dat er sinds dit jaar niet alleen wordt gekeken naar de hoogte van het inkomen, maar ook naar het Box 3 vermogen. Inkomsten uit spaarrekeningen en de niet meer zelf bewoonde eigen woning – denk aan renteaftrek en huurwaardeforfait – worden nu meegeteld. De eigen bijdrage is daarmee ook vermogensafhankelijk geworden. En voor deze vermogensbijtelling mag de AWBZ teruggaan tot 1 januari 2011.

Wat zijn de gevolgen voor de nieuwe AWBZ voor huiseigenaren? Valt de woning in Box 1, dan telt deze niet mee voor de berekening van de eigen bijdrage. Dit geldt voor woningen die in eigendom zijn en worden bewoond als hoofdverblijf. Gaat een van de huiseigenaren/partners naar een verzorgings- of verpleeghuis en blijft de andere partner in het huis wonen, dan wordt het aandeel van de partner die vertrekt nog twee jaar na het vertrek als eigen woning gezien in Box 1. Staat de woning leeg te koop, dan is de termijn nog iets langer: het jaar van het te koop zetten plus nog twee jaar.

Er zijn mogelijkheden om de eigen bijdrage te verlagen. U kunt bijvoorbeeld vermogen wegschenken (schenking op papier), uw testament zonodig aan laten passen, of gaan boxshoppen (het vermogen overdragen van Box 3 naar Box 2 door een BV op te richten).

Terug naar het overzicht met alle nieuwsberichten

Meest gezochte items

 • Voogdijregeling

  Normaliter oefenen de ouders van een minderjarig kind gezamenlijk het ouderlijk gezag uit. Overlijdt één van de ouders, dan krijgt de ander van rechtswege alleen het ouderlijk gezag. Meer Informatie
 • Estateplanning

  Het aantal Nederlanders met een meer dan gemiddeld vermogen groeit gestaag. Hoe groter het vermogen bij overlijden, hoe hoger het bedrag aan erfbelasting dat de fiscus incasseert. Meer Informatie
 • Erfrecht en testament

  Het erfrecht geeft regels voor de vererving van vermogen en het afwikkelen van een nalatenschap. Meer Informatie

Adresgegevens & Openingstijden

 • Notariskantoor Vierlingsbeek
 • Grotestraat 89, 5821 AC Vierlingsbeek
 • Postbus 2, 5820 AA Vierlingsbeek
 • Telefoon: (0478) 63 15 55
 • Fax: (0478) 63 22 48

 • Maandag t/m Vrijdag
 • 09:00u tot 12:45u
 • 13:30u tot 17:00u

 • Voldoende gratis eigen parkeergelegenheid.