Levenstestament


Ons kantoor kan u van dienst zijn met het opstellen van een levenstestament. Hieronder treft u enkele vragen en antwoorden aan met betrekking tot deze betrekkelijk nieuwe notariele dienst.

Wat is een levenstestament?

Het levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. In een testament legt u vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Een testament werkt dus pas als u overlijdt, terwijl een levenstestament werkt tijdens uw leven. Op het moment dat u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent zelf te handelen. Bijvoorbeeld als u in een coma bent geraakt of als u een beroerte heeft gehad, maar ook als u slecht ter been bent geworden.

In een levenstestament wijst u een vertrouwenspersoon aan die namens u bepaalde zaken mag regelen. Daarbij gaat het niet alleen om financiën, maar ook over uw wensen voor uw persoonlijke verzorging en medische beslissingen, of voor uw woning als u daar niet meer zelfstandig kunt wonen. Ook kunt u een onafhankelijk persoon of instantie aanwijzen die toezicht gaat houden op de vertrouwenspersoon die u heeft aangewezen.

Wanneer maak je een levenstestament?

Als u zelf de regie wilt houden over uw leven, ook voor situaties wanneer u niet meer in staat bent zelf te beslissen, dan biedt een levenstestament uitkomst. Het is verstandig om hierover na te denken voordat dit moment aanbreekt, want dan bent u nog wilsbekwaam en kunt u zulke beslissingen nemen.

Hieronder een aantal situaties waarvoor u een levenstestament kunt opstellen.

Stel u bent alleenstaand en u krijgt de ziekte van Alzheimer. Daardoor kan de situatie ontstaan dat u niet meer in staat bent zelf beslissingen te nemen. Wie kan er dan beslissingen nemen over uw medische situatie of over uw verzorging? Voor zulke situaties is er het levenstestament.

Maar het kan ook zijn dat u om andere redenen wilt dat bepaalde zaken niet meer door uzelf worden gedaan. Bijvoorbeeld als uw man uw hele leven de administratie heeft gedaan en u dat daardoor liever niet zelf doet. Ook dat bepaalt u in uw levenstestament.

En wat gebeurt er als u als ondernemer die (alleen) leiding geeft aan uw onderneming ineens niet meer in staat bent beslissingen te nemen? Mogen de werknemers dan beslissen? Of iemand van buitenaf? U wilt waarschijnlijk dat uw onderneming blijft doordraaien, maar als er niemand is die beslissingen mag nemen is dat een groot probleem. Ook dan kan het levenstestament uitkomst bieden

Hoe kan een levenstestament mij beschermen tegen financiële uitbuiting?

Een levenstestament geeft u de gelegenheid om vooraf, voordat u in een kwetsbare positie zit, na te denken over wie u vertrouwt om zaken voor u te regelen. Daarnaast kun je met een levenstestament de kans op later misbruik minimaliseren. Dit kan door te bepalen dat degene die u aanwijst als uw vertrouwenspersoon rekening en verantwoording moet afleggen aan een toezichthouder. Dit kan ook de notaris zijn.

Hoe maak ik een levenstestament?

Als u een levenstestament wilt maken, dan kunt u daarvoor terecht bij de notaris. Die legt uw wensen vast in een notariële akte. Hebt u eenmaal bij de notaris een levenstestament laten maken dan blijft dat altijd geldig. De notaris meldt uw levenstestament bovendien aan bij het Centraal Levenstestamentenregister (CLTR). Dit geeft de zekerheid dat iedereen die dat mag, kan achterhalen of u een levenstestament hebt opgesteld.

Mocht u zich later bedenken, dan kunt u uw levenstestament altijd aanpassen. Hiervoor moet u naar de notaris. Hij maakt een nieuw levenstestament op en zorgt ervoor dat dit wordt gemeld bij het CLTR. Het is verstandig om eens in de zoveel tijd te controleren of uw levenstestament nog past bij uw huidige wensen en situatie. Uw notaris adviseert u graag over eventuele aanpassingen.

Wie kan het levenstestament raadplegen?

Uiteraard moet uw levenstestament tijdens uw leven door bepaalde personen kunnen worden ingezien. Bij het Centraal Levenstestamentenregister kunt u navragen of iemand een levenstestament heeft gemaakt. Alleen notarissen kunnen dit register inzien. In dit register staat alleen of er een levenstestament is gemaakt. Er staat dus niet in wat de inhoud is van het levenstestament.

Verder kunt u in het levenstestament bepalen wie er allemaal een afschrift van het levenstestament mogen krijgen. Op die manier weten ook anderen van uw wensen af.

Wat gebeurt er als ik geen levenstestament heb gemaakt en ik word wilsonbekwaam?

Hebt u geen levenstestament gemaakt waarin u iemand een volmacht geeft, en bent u daar ook niet meer toe in staat, dan zal de kantonrechter een mentor, bewindvoerder of curator aanstellen die uw zaken gaat behartigen. U hebt op deze benoeming geen invloed meer. Daarnaast is zo’n procedure op het persoonlijke vlak vaak erg ingrijpend. Bovendien mogen de bewindvoerder en een curator niet alles voor u doen. Wilt u in het kader van belastingbesparing schenkingen doen, dan mag een bewindvoerder of curator dat niet zomaar doen.

Wat is het verschil tussen een levenstestament en een volmacht?

In een levenstestament kunt u naast het geven van een volmacht aan iemand die u vertrouwt ook persoonlijke wensen opnemen. Bijvoorbeeld over uw verzorging of de zorg voor uw huisdieren.

Het is ook mogelijk om in een levenstestament een van beide te doen: of een volmacht, of persoonlijke wensen.Terug naar het overzicht met alle nieuwsberichten

Meest gezochte items

 • Voogdijregeling

  Normaliter oefenen de ouders van een minderjarig kind gezamenlijk het ouderlijk gezag uit. Overlijdt één van de ouders, dan krijgt de ander van rechtswege alleen het ouderlijk gezag. Meer Informatie
 • Estateplanning

  Het aantal Nederlanders met een meer dan gemiddeld vermogen groeit gestaag. Hoe groter het vermogen bij overlijden, hoe hoger het bedrag aan erfbelasting dat de fiscus incasseert. Meer Informatie
 • Erfrecht en testament

  Het erfrecht geeft regels voor de vererving van vermogen en het afwikkelen van een nalatenschap. Meer Informatie

Adresgegevens & Openingstijden

 • Notariskantoor Vierlingsbeek
 • Grotestraat 89, 5821 AC Vierlingsbeek
 • Postbus 2, 5820 AA Vierlingsbeek
 • Telefoon: (0478) 63 15 55
 • Fax: (0478) 63 22 48

 • Maandag t/m Vrijdag
 • 09:00u tot 12:45u
 • 13:30u tot 17:00u

 • Voldoende gratis eigen parkeergelegenheid.